SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMA
• En Erken Nereden ve Nasıl Emekli Olacağınızın Tespiti • SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvuruları • Emeklilik Hesaplama • Hizmetimiz Ücretlidir.
SSK ve Bağ-kur Sorularınız İçin Yazın: 

Emeklilik Tarihinizi Hesaplatmak için tıklayın
SGK Hizmet Birleştirme İşlemleri hakkında bilgi için tıklayın
SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvurularınız için tıklayın
Bağ-kur Hizmet ve Prim Borcu Sorunlarınız için tıklayın
Askerlik Borçlanmasıyla Erken Emeklilik Hesabı için tıklayın
Çözemediğiniz Her Türlü SSK ve Bağ-kur Sorunları için 
tıklayın

Evde bakım parası nasıl alınır?


Evde bakım yardımı nasıl alınır?

Evde bakım ücreti, gerekli koşulları taşıyan engelli yakınlarına, bakımını sürdürdükleri engellilerin yakınına verilen bir sosyal ödentidir.

Engelli yakınının bu ödentiden faydalanabilmesi için, engellinin yaşadığı hanede yaşayan kişilerin  her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamının (hane halkı sayısına bölünmek suretiyle ) elde edilen kişi başına düşen gelir miktarı rakamının net asgari ücretin üçte ikisinden daha az olmas ön koşuldur. (2010 yılı için bu rakam 318 TL civarında olup, bu rakam her yıl değişmektedir)   Bu durumda olan (ve hastane raporuna göre bakım yardımı alacak derecede ağır engeli bulunan) engelli yakını evde bakım ücreti alabilir. Bunun için engelli  kişinin sağlık raporunda; “Ağır Özürlü” kısmında “Evet” yazmak zorundadır. 

Bakıma muhtaç özürlülere verilecek evde bakım ücreti ikişiye kim bakıyorsa ona verilmektedir. Ancak engelli olan ve engelliye bakmakla yükümlü olan kişi arasında kan bağı olmalı ve engelli ve ona bakan kişinin ayni evde ikamet etmesi zorunludur.

Evde bakım parası için Sosyal Hizmet İl Müdürlüğüne başvurulur. 

Başvuru sırasında talepte bulunan engelli ve yakınından

a) Sağlık kurulu raporu, 
b) Vukuatlı nüfus kayıt örneği, 
c) İkametgâh belgesi,(Çocuk ve bakan kişi) 
d) Çocuk için 2 adet vesikalık fotoğraf 
e) SSK - Emekli Sandığı - Bağ-Kur kurumlarından alınacak gelir beyanı bilgileri 
f) Anne-Baba boşanmış ise; boşandığına dair mahkeme kararı. 
g) Bakımı yapacak kişinin dilekçesi ve engellinin vasisi varsa, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı 
h) Tapudan alınacak eşler adına ev kayıt bilgileri 
ı) Varsa, öğrenim durumunu gösteren belge sureti.

İstenir. Bu belgeleri temin edip , Sosyal hizmetler il müdürlüğüne teslim edilir. Bu aşamadan sonra sosyal hizmet uzmanları başvuru yapan kişinin evine incelemeye gider.Bu incelemede engellinin bakım yardımına ihtiyacı olduğuna karar verilirse, engelliye bakan yakınına asgari ücret miktarı kadar, evde bakım parası verilir. Ancak engelli kişi evde bakım değil de, herhangi bir kurumda kalma talebinde bulunursa, o zaman engellinin bakım için kalacağı bakım merkezine asgari ücretin 2 katı maaş verilir.